تبلیغات
Here... בخــ ــتــر تــــنــــها

בخــ ــتــر تــــنــــها
دلــ ـــم 
گرفته ...

نه اینــ ــكه كسی كــاری كرده باشد نه...

ایــــن روزها آدم گریز شده ام

كســــــی دور و برم کاری ندارد

دلــ ـــم گرفته ....

از ایــــنكه !

آنچه هستم را نمی فهمنـــد...

و آنچه هستند را می پذیــــــرم ....

و دنیا ... به رویش نمی آورد این همه تنـــــاقض را...
آنا |05:26 ب.ظ |جمعه 11 بهمن 1392
نظرات ()

Design By: KHanOomi