تبلیغات
Here... בخــ ــتــر تــــنــــها

בخــ ــتــر تــــنــــها
هـــرگــز بـہ בیگـــراטּ اِجـازِہ نـــَבه

ڪِہ قـَـلــَـمِ פֿــُوבخـواهـے בستـــــ بـگـیـــرَنـــב و

בفــتـــَـرِ سـَـرنـوِشتــــــ را وَرق زَنـَنـــב و

פֿـاطــراتتــــــ را پاڪــ ڪننـב و

בر پـایانــَـش بِنـویسَنــב قـِسمـَتــــــ نَبـــوב...!!!

آنا |07:46 ب.ظ |سه شنبه 8 بهمن 1392
نظرات ()

Design By: KHanOomi