تبلیغات
Here... בخــ ــتــر تــــنــــها

בخــ ــتــر تــــنــــها

 ایــــنــــجــا زَمــیـــنــ اَسـتـــ....

رَســـمِ بـَعـضـی آدَم هـــایــَش عـَجـیـبـــ اَسـتـــ!

ایــــنـــجـــا گـُــم کــه مى شَـــوى....

بــه جـــاى ایـنــکـــه دُنـبــالــَـتــ بـِـگـَـردَند...

فـَـرامـوشَــتــ مى کـُـنـنـد... 

  

بــَـرای بـــودَنـــ گـــاهی لــازم اَسـتـــ نـَبــاشی.....

شــایَد نـَبــودَنـَتــ، بـودَنـَتــ را بــه خــاطِـر آوَرَد....

 

اَمـــــــــا........

 

دور نـَبــاش.....

 

دوری هَـمــیشــه دِلــتـَنـگــی نـِمی آوَرَد...

فـَــراموشــی هَـمـیــنــ نـَزدیکـــی هــاسـتـــ......

آنا |02:04 ب.ظ |دوشنبه 14 بهمن 1392
نظرات ()

Design By: KHanOomi