تبلیغات
Here... בخــ ــتــر تــــنــــها

בخــ ــتــر تــــنــــهاایـ
טּ روزهـ ـا

تَلخَمْـ

تـَلـــخْ مـے نویسَـمـ

تـَلـــخْ فکـ ـر مـےکُـنمــ

ایـטּ روزهـ ــا

دَستــ بـَرבاشتـﮧ ـاَم اَز تَوَجُــﮧ بــے وَقفــﮧ به حُضـور آבم هـآ

پَرهـیز مـےکُنمـــ از ثَبتِـــ وجـوבهایــے که مانـבگارے نـَבارَنـَב ...!

ایـטּ روزهـ ـا ، تـَلـــخْ تَر از هَمیشــﮧ

از همــﮧ ے آבمهآ بریـבه امــ ...!!!
آنا |08:05 ب.ظ |چهارشنبه 9 بهمن 1392
نظرات ()

Design By: KHanOomi