تبلیغات
Here... בخــ ــتــر تــــنــــها

בخــ ــتــر تــــنــــهاخستــــه ام از تمــــام بــاور هـــا . . .

خستــــه ام از تمــــام نــــگاه هـــا . . .

از حـــرفهـــا . . پــچ پــچ هــــا . . .

ڪـــاش دنیـــــا رنـــگ عـــوض کنـــد

ڪـــاش بـــاراטּ ببـــارد و بـــا خـــود ایـــن دورنگیـــــها

دوروییــــها را بشــــویــد . . .

مـــن دلـــم دنیــــاے تـــازه

فکــــر تــــازه

هــــواے تـــازه میخــــواهــــد . . .
آنا |10:07 ب.ظ |سه شنبه 15 بهمن 1392
نظرات ()

Design By: KHanOomi