تبلیغات
Here... בخــ ــتــر تــــنــــها

בخــ ــتــر تــــنــــها


 

 

               

اون دختــــــــــــر معصـــــــــوم...

دخترک یـــــک شهــــــر ،

عاشقــــــــــت بــــود

شبـــــی کـــه هجـــــــــوم

شهــــــوتــــت بکــــــــــــتتارتــــــش را

دریــــد...

عاشقــــــــــــت بــــود

تمـــــــــــام لحظــــه هــــــایــــــــی کــــــــــــه

هـــــوس هایـــــت قـــداستش را بــــه تـــــــاراج می برد

بـــــه درد هـــــایــــــش میـــخنــدیـــدی...

عاشقــــــــــت بـــود

فقـــــــط نمیــفهمــــم

چـرا امروز ننــگ هـرزگــــــــــــی

تو سهـــــم اوست و مهر

فـــاحشگـــــــــــــی روی پیشانـــــی اش!!!؟

خــودت کــه هــیــچ..

زیـــب شــــلــــوارتــــــــــم    " هـــــــــــرز " شده...!

 

آنا |05:45 ب.ظ |یکشنبه 9 شهریور 1393
نظرات ()

Design By: KHanOomi