تبلیغات
Here... בخــ ــتــر تــــنــــها

בخــ ــتــر تــــنــــهاچـنـد وقـتـیـسـت بـه جـاے یـک جـرعـه آب ِ خـوش،..


"
بـغـض" از گـلـویـمـان پـایـیـن مـے رود،..


ایـهـالـنّـاس ...


دل را لـگـد نـکـنـیـد !...

آنا |12:25 ب.ظ |جمعه 24 بهمن 1393
نظرات ()

Design By: KHanOomi